Milena Høgsberg blir ny chef för Wanås Konst/Milena Høgsberg Becomes New Director of Wanås Konst SE & EN

I september tillträder den dansk-amerikanska curatorn, institutionsledaren och författaren Milena Høgsberg som ny verksamhetschef och konstnärlig ledare för Wanås Konst. Høgsberg har en lång internationell karriär bakom sig, med särskilt fokus på samtidskonst/In September, Danish-American curator, institutional leader, and author Milena Høgsberg steps into her new role as Director and Chief Curator of Wanås Konst. Høgsberg has a long international career behind her with a particular focus on contemporary art.