2020-09-14 07:00Pressmeddelande

Temporary Worlds – immersiva akter och larp på Wanås Konst

null

Helgen 26 – 27 september fortsätter Wanås Konsts LIVE program Temporary Worlds med nyskapande immersiva akter och larp. Pontus Petterssons Bodies of Water är en koreografisk installation om vatten där besökare bjuds in att under 3 timmar ta del. Genom Pedersen & Starks To The Bitter End, kan besökare för första gången delta i larp (Live Action Role Playing) i skulpturparkens program. Temporary Worlds är ett samarbete mellan Wanås Konst, Inter Arts Center, Lunds Universitet, Bjarke Pedersen och Johanna Koljonens Participation Design Agency, som utforskar virtual reality och digitalkonst och en fortsättning på LIVE-program curerat av Rachel Tess, MARC. Kimsoojas uppskattade utställning Sowing Into Painting, fortsätter fram till 1 november, 2020.
Pontus Petterssons koreografiska installation Bodies of Water kan upplevas p Wans Konst 26 och 27 september 2020 Foto Salad Hilowle
Pontus Pettersson, Bodies of Water. Foto Salad Hilowle.
Pontus Petterssons koreografiska installation ​Bodies of Water
What if the water in me is the same as the water in you?

Bodies of Water är en koreografisk installation som aktiveras av fem dansare som utför Pettersons vattenpraktik samtidigt som de följer ett koreografiskt direktiv i relation till rummet och objekt och skulpturer från Pettersons konstnärliga landskap. Skulpturerna arbetas fram utmed och på väggarna. Ett hölje eller byggande tar form och musik och vibrationer för oss alla samman. ​Bodies of Water är ett förslag till att estetiskt och sensoriskt leda publiken genom en upplevelse som skapar empati till att uppfatta och utforma nya förhållningssätt till vår fysiska och kroppsliga omgivning. Med utgångspunkt i den ryska aktivisten Alexandra Kollontajs texter om kärlek och Aistrida Neimanis arbete med Hydrofeminsm, vill Bodies of Water förkroppsliga och bli vatten, på molekylär nivå, samtidigt som verket använder sig av språk och relationella taktiker.

Boka Bodies of Water
Bodies of Water är en 3-timmar lång koreografisk installation och performance i Wanås Konst Konsthall. Föreställningen ingår i entréavgiften till skulpturparken, pris 150 kr, (reducerat pris 130 kr).
För ett tryggt besök tar vi endast emot 15 personer per timme och erbjuder drop-in platser i mån av plats (max 15 personer i rummet). Förbokningen gäller för en timmes närvaro och du väljer om du stannar hela tiden.
Ange önskad tid och boka på pedagogik@wanaskonst.se. Din bokning bekräftas med mejlsvar.

26 september kl. 13, 14, 15, 16
27 september kl. 13, 14, 15, 16
Om Bodies of Water
Koreografi, installation och objekt: Pontus Pettersson
Framförande: Klara Utke Acs, Robert Malmborg, Sybrig Dokter, Adam Seid Tahir, Daniela Escarleth Romo Pozo.
Dramaturgi: Hannah Zafiropoulos och Karina Sarkissova
Verket visades i sin första version på Tensta Konsthall i Dora Garcias utställning Red Love i Maj 2018.
Bodies of Water genomförs i samarbete med MARC – Milvus Artistic Research Center, med stöd från Kulturrådet, Konstnärsnämnden och c.off.
Upplev Pedersen & Starks To The Bitter End
Den sötaste person du någonsin träffas sätter sig mitt emot dig på ett fik. Det är inte din tinder date du väntat på, den personen dök aldrig upp, men det här kan vara intressant –kanske den sanna kärleken du har väntat på. Det är dags att vara ditt allra bästa du. Gör dem intresserade, engagerade och strula inte till det.
To the Bitter End är personlig performativ upplevelse för två personer som tar deltagarna på en resa genom en på förhand utdömd relation. Två kortlekar, en till vardera deltagare, ger varje par instruktioner medan de bygger upp och förstör romansen – från den första rodnande kärleken till det plågsamma, stökiga slutet. Vågar du bli kär och samtidigt förlora kärleken? I To the Bitter End är du en karaktär i en berättelse. Deltagande tar upp till två timmar, förbered dig på en intensiv och omtumlande upplevelse.
Bjarke Pedersen och Lizze Stark har utvecklat To the Bitter End. Utifrån ramverket formar varje deltagare upplevelsen.
Lizzi Stark är författare och participation designer Bjarke Pedersen  har ägnat sig åt larp i över 20-års tid och varit verksam som designer lika länge. Larp står för Live Action Role Play, nordisk larp är fokuserad på kollektiv storytelling och är ett sätt att vara med om nya erfarenheter genom möjligheten att vara i ett nytt sammanhang och utöka förståelse om sig själv och andra. Larp är en värld att stiga in i – rolig, allvarlig och farlig. Pedersen beskriver larp som en stor interaktionsmaskin där spelarna gör varje berättelse unik, utforskar ramverket, och ger berättelserna innehåll.
Boka To The Bitter End
26 september
kl. 11 – 13
27 september kl. 11 – 13
Ingår i entréavgiften till Wanås Konst.
Förboka på pedagogik@wanaskonst.se för att garanteras plats. Ange datum, du får ett bekräftelsemail som visar att du fått plats. Begränsat antal platser.

Plats: På ovanvåningen till Wanås Restaurant. Vi sitter i ett stort rum med avstånd mellan deltagare. Ingen fysisk beröring förekommer. Vänlig att respektera att endast personer utan förkylningssymptom får delta.
Presenteras i samarbete med Inter Arts Center, Lunds Universitet & Participation Design Agency
Information
Antal spelare: 2
Speltid: 2 timmar
Åldersgräns: 16 år
Språk: engelska och svenska
Språk på kort: engelska
Övrigt material: 1 sida text för genomläsning
En spelledare introducerar To the Bitter End och reglerna men kommer sedan inte delta. Texten på informationen och korten är på engelska men spelarna kan byta språk om de vill.
 
Program Temporary Worlds
12 – 13 september Lundahl & Seitl, Symphony of a Missing Room. I samarbete med IAC & PDA
26 – 27 september Pontus Pettersson, Bodies of Water. I samarbete med MARC
26 – 27 september Pedersen & Stark To The Bitter End. I samarbete med IAC & PDA 
Temporary Worlds – koreografi, immersiva akter och LARP
Wanås Konsts LIVE program 2020 samlar i september koreografi och immersiva akter under rubriken Temporary Worlds. Programmet aktiverar och förstärker förvandling som en viktig del av upplevelsen av platsen Wanås. Samarbetet med koreografer under ledning av Rachel Tess fortsätter ett flera år långt intresse för dans och performance som inleddes 2014 och kombineras med en publik del av projektet VRAL där Wanås Konst tillsammans med Inter Arts Center, del av Lunds universitet, och Participation Design Agency – Bjarke Pedersen & Johanna Koljonen, utforskat virtual reality och digitalkonst. Programpunkterna vidgar förståelsen av det virtuella digitala till det immersiva och genomförs med stöd av Kulturrådet och Region Skåne.
Johanna Koljonen, författare, kritiker och kulturjournalist skriver om Temporary Worlds i Wanås Konsts programtidning #WK20:
Temporary Worlds knyter an till två av de senaste årtiondenas smygande megatrender på hela kulturområdet: det interaktiva och det världsbyggande. På så vitt skilda områden som populärkultur och spel, postmodern litteratur, reality-TV med publikomröstningar, experimentell teater, digital och relationell konst har interaktionen gradvis vunnit mark. Verk som inte är kompletta utan mottagarens medskapande är i dag en självklar del av vår vardag. //Platsens fysiska och sociala logik – både den konkreta, t.ex. att vi är här på Wanås, och den temporära, som samtidigt representeras inuti verket – påverkar vilka vi upplever att vi kan vara, och vilka handlingar vi kan föreställa oss är möjliga.
Planerad dans och koreografifestival med Cristina Caprioli i augusti är inställd med anledning av Covid-19.
 
Om konstnärerna
Pontus Pettersson (f. 1983, bosatt i Stockholm) är utbildad koreograf, dansare och konstnär med masterexamen från DOCH och Konstfack, i hans praktik smälter utställning och föreställning i hop. Bodies of Water är en koreografisk installation, vatten som tema är något som han säger alltid varit närvarande i det han gör i form av fontäner, rörelsespråk och dikter. Bodies of Water är ett samarbete med Rachel Tess, dansare och koreograf och Wanås Konsts affilierade curator dans. Hon är verksamhetsledare för Milvus Artistic Research Center, MARC, ett interdisciplinärt residency-program.

Pedersen & Stark
Bjarke Pedersen (född 1975) är creative director och utvecklare av larps (Live Action Role Playing) bosatt i Malmö och bildar tillsammans med Lizzie Stark ett skrivteam. Tidigare har de samarbetat med Romeo & Juliet, en larp i samarbete med The Kennedy Center, Washington D.C., och skapat spel som omfattar allt från Shakespeare till bröstcancer och vampyrer.
Pågående utställning:
Kimsooja

Sowing Into Painting
Curatorer:
Elisabeth Millqvist & Mattias Givell
Utställningsperiod: 9 maj – 1 november 2020
Vi välkomnar besökare att uppleva konsten och naturen och njut av friska luften. Området omfattar 40 hektar. Wanås Konst följer löpande händelseutvecklingen och Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående COVID-19.
Åtgärder kopplat till besök för att förhindra smittspridning:
Städfrekvensen har utökats.
På grund av COVID-19 uppmanar vi besökare och media att hålla koll på hemsidan för ev. ändringar.
………………………………………………………
Wanås Konst – Stiftelsen Wanås Utställningar
Besök Wanås
Wanås Konst Skulpturpark
med samlingen öppen året runt dagligen kl. 10 – 17.
Wanås Konst Konsthall, Shop & Deli, Soppcafé öppettider 2020: www.wanaskonst.se
29 feb – 9 maj, fre – sön, kl. 11 – 16
10 maj – 30 sep, alla dagar, kl. 10 – 17 (Midsommarafton 19 jun stängt )
1 okt – 1 nov okt, tis – sön, kl. 11 – 16
Specialöppet: påsklovsveckan, 6 – 13 apr, dagligen, kl. 11–16, höstlovet, 26 okt – 1 nov, dagligen, kl. 11–16
Wanås Konst soppcafé – fika och soppa under konsthallens öppettider.
Wanås Restaurant Hotel – vänligen se www.wanasrh.se
För mer information vänligen kontakta:   
Sofia Bertilsson, presskontakt
0733-86 68 20, press@wanaskonst.se
http://www.wanaskonst.se/sv-se/
Pressrum: http://news.cision.com/se/wanas-konst (här finns fler bilder för nedladdning)
Wanås Konst – Center för Konst och Lärande, producerar och förmedlar konst som utmanar och förändrar synen på samhället, utomhus i landskapet runt Wanås i Skåne. Förutom den permanenta samlingen, visas omfattande tillfälliga utställningar utom- och inomhus, med tillhörande program med visningar, konstnärssamtal och workshops för en bred publik. 
Wanås Konst producerar platsspecifik internationell samtidskonst och lärande med nyskapande och tillgänglighet för alla som ledord. I skulpturparken och den permanenta samlingen finns ett 70-tal platsspecifika verk i landskapet som skapats särskilt för Wanås Konst av konstnärer såsom Igshaan dams, Nathalie Djurberg & Hans Berg, William Forsythe, Ann Hamilton, Jenny Holzer, Yoko Ono, och Ann-Sofi Sidén mfl. Sedan 1987 har över 300 konstnärer medverkat i utställningar. Skulpturparken omfattar 40 hektar och utforskas till fots. Ett besök där aktuella projekt och den permanenta samlingen i konsthall och skulpturpark ingår, tar 2,5 h till 4 h. Beroende på säsong och program kan man delta i specialaktiviteter och promenader. Skulpturparken har årligen ca 80 000 besök och upp till 10 000 barn och unga deltar i konstpedagogiska aktiviteter. För sitt konstpedagogiska arbete tilldelades Wanås Konst Region Skånes kulturpalett 2019.
Wanås Konst drivs av den fristående ideella Stiftelsen Wanås Utställningar skapad 1994. Marika Wachtmeister grundade verksamheten 1987 och ledde den till 2010. Sedan 2011 leds verksamheten av chefsduon Elisabeth Millqvist och Mattias Givell. Verksamheten finansieras genom statligt, regionalt (Region Skåne) och kommunalt stöd, egenintäkter samt privata fonder och sponsring. Wanås Konst är medlem av European Land + Art Network (ELAN).
Wanås är en plats i världen där konst, natur och historia möts. På Wanås verkar Wanås Konst, Wanås Restaurant Hotel och Wanås Gods AB och det finns även ett medeltida slott. Wanås ligger i Östra Göinge kommun i nordöstra Skåne 1,5 h från Malmö/Köpenhamn. För mer info vänligen se www.wanas.se
Taggar:


Om Wanås Konst

Wanås Konst – Center för Konst och Lärande, producerar och förmedlar konst som utmanar och förändrar synen på samhället, utomhus i landskapet runt Wanås i Skåne. Förutom den permanenta samlingen, visas omfattande tillfälliga utställningar utom- och inomhus, med tillhörande program med visningar, konstnärssamtal och workshops för en bred publik. Wanås Konst producerar platsspecifik internationell samtidskonst och lärande med nyskapande och tillgänglighet för alla som ledord. I skulpturparken och den permanenta samlingen finns ett 70-tal platsspecifika verk i landskapet som skapats särskilt för Wanås Konst av konstnärer såsom Igshaan Adams, Nathalie Djurberg & Hans Berg, William Forsythe, Ann Hamilton, Jenny Holzer, Yoko Ono, och Ann-Sofi Sidén mfl. Sedan 1987 har över 300 konstnärer medverkat i utställningar. Skulpturparken omfattar 40 hektar och utforskas till fots. Wanås Konst drivs av den fristående ideella Stiftelsen Wanås Utställningar skapad 1994. Marika Wachtmeister grundade verksamheten 1987 och ledde den till 2010. Sedan 2011 leds verksamheten av chefsduon Elisabeth Millqvist och Mattias Givell. Verksamheten finansieras genom stöd av Östra Göinge kommun, Region Skåne, statligt stöd egenintäkter samt privata fonder och sponsring. Wanås Konst är medlem av European Land + Art Network (ELAN). Wanås är en plats i världen där konst, natur och historia möts. På Wanås verkar Wanås Konst, Wanås Restaurant Hotel och Wanås Gods AB och det finns även ett medeltida slott. Wanås ligger i Östra Göinge kommun i nordöstra Skåne 1,5 h från Malmö/Köpenhamn. För mer info vänligen se www.wanas.se