2022-04-25 07:00Pressmeddelande

Pressinbjudan: Peter Linde Busk och Numen/For Use på Wanås Konst

Installation, Tape, Paris, 2015, by the design collective Numen /For Use at Palais de Tokyo, Paris.Artist: Numen/For Use, Title: Tape Paris, Year: 2015. Installation by the design collective Numen /For Use at Palais de Tokyo, Paris.

En skulptur att gå in i och en rumslig gestaltning att omslutas av, årets konstprojekt på Wanås Konst bjuder in besökaren och omfamnar materialexperiment som en del av arbetet för nya hållbara lösningar. Installationen Tape Wanås av industridesignkollektivet Numen/For Use fyller en 50 meter lång logbyggnad och fortsätter utomhus. Danske konstnären Peter Linde Busk presenterar sin första utomhusskulptur efter att i nära två år ha arbetat fram material och teknik för att skapa hållbara alternativ i arbetet med det nya konstverket. Dessutom blir det ett särskilt fokus på samlingen som lyfter fram Anne Thulins gigantiska fasadmålning skapad för första gången 1994, Yoko Onos Skyladder samt textverket Imagine Peace. Vernissage är lördag den 7 maj. Utställningsperiod: 7 maj – 4 september 2022.

Pressvisning: torsdag 5 maj, 2022, kl. 12.00. Lättare lunch och introduktion följt av visning av konstnärlig ledare Elisabeth Millqvist tillsammans med Peter Linde Busk & Numen/For Use.
Anmälan: 
till pressansvarig utställningar Sofia Bertilsson, sofia@wanaskonst.se eller 
tel. 0733 86 68 20, senast 2 maj, 2022, kl. 13.00

Konstprojekt som driver förändring och materialutveckling
Årets stora konstprojekt lyfter fram konstnärer som driver förändring och materialutveckling. Snarare än att uppmärksamma oss på frågor kopplat till miljö och hållbarhet som motiv, söker den danske konstnären Peter Linde Buskoch designgruppen Numen/For Use efter hållbara alternativ i utförandet av sina arbeten. Wanås Konst presenterar PeterLinde Busks första utomhusskulptur. Motivet är pumpan, formen och ritualen som förknippas med Halloween intresserade Linde Busk, men i hans version blir den en vit skulptur med titeln Solaris, över 4 meter i diameter och stor som ett rum att gå in i. Det nyproducerade verket visas tillsammans med en utställning av hans målningar, reliefer, grafik och collage, från 2015 och framåt, som ger inblick i ett myllrande mångfasetterat konstnärskap som väckt internationell uppmärksamhet.

Materialutforskande är en central del av Linde Busks praktik och att använda skiftande processer och media tillsammans med lusten att ständigt lära nya ting är en drivkraft i arbetet med nya konstverk. I nära två år har han tagit fram recept, material och teknik för att göra skulpturen i pappersmassa, ett arbete kombinerat med ständigt närvarande konstnärliga gestaltningsfrågor. Han har valt bort traditionella material som brons och de vanliga ersättarna fiberglas eller epoxi-material som resin, de senare material som åldras dåligt och har plastens alla miljöproblem. Den bearbetade ytan känns igen från hans andra konstverk, han blandar det föreställande och det abstrakta, och ofta ses en eller flera karaktärer i centrum mot en förtätad, bearbetad bakgrund. Återkommande är även att tidigare verk och överblivet material återanvänds och letar sig in i nya konstverk som delar i en relief eller i fantastiska mosaiker komponerade av unika bitar i ett ständigt pågående kretslopp.

Numen/For Use är ett industridesignkollektiv som grundades av Nikola Radeljkovic, Sven Jonke och Christoph Katzler i Kroatien 1998. Gruppens har aktivt arbetat med att sudda ut barriären mellan design, arkitektur och scenografi och beskriver sina arbeten som en lekplats för testande av idéer i förhållande till olika uppgifter. På uppdrag av en koreograf gjorde de en installation av tejp som dokumenterade och förhöll sig till dansarna rörelse 2008. Sedan dess har de fortsatt att experimentera med tejp, rep och nät i svindlande former som sträcker sig i olika riktningar ut i rummet. Formen för installationen Tape Wanås, som skapats särskilt för Wanås Konst, är inte konstruerad digitalt i förväg utan bildas analogt genom görande på platsen och lockar både tanke och kropp till upptäckt. De spretande tejplinjerna i logbyggnaden från 1700-talet visar olika stadier av processen, i en del av installationen har formen bildat en tunnel att krypa in i och på en annan plats finns en öppning att titta upp igenom. Installationen är olika mycket bearbetad och ger inblick i processen och fortsätter utforskande av den gamla, katedralliknade byggnaden som utställningsrum. Tape Wanåsfortsätter ut ur byggnaden, genom lucka på gavel och till träden utanför. 

Parallellt med en fascination över materialets möjligheter började gruppen arbeta för att hitta en hållbar ersättare till konventionell tejp och har under en 10-årsperiod gjort efterforskningar för att ta fram alternativ. Steg för steg, och i nära dialog med en tillverkare, har de utvecklat en biologisk nedbrytbar tejpvariant. Installationen på Wanås Konst som både fyller och sprider sig ut ur den 50 meter långa logbyggnaden är den andra med det nya materialet. Den första var på Garage Museum i Moskva 2019 som del av utställningen The Coming World: Ecology as the New Politics 2030 – 2100

I sommarens konstprojekt söker de medverkande efter hållbara alternativ i utförandet av sina arbeten, de testar, gör om och experimenterar. För Peter Linde Busk är materialutforskande en central del av hans konstnärskap och Numen/for Use har drivit på utveckling av nedbrytbar tejp. Nya material leder till nya frågor men det är en grundläggande del av att utforska alternativ och ett resultat av att inte nöja sig.(Elisabeth Millqvist, konstnärlig ledare.)

Utställningar: Peter Linde Busk och Numen/For Use
Utställningsperiod: 7 maj – 4 september 2022. (Linde Busks utomhusverk visas även under höstsäsongen 2022.)
Vernissage: Vernissage 7 maj kl. 10 – 17.  Invigning kl. 13 av verksamhetschefer Mattias Givell och Elisabeth Millqvist.

Fokus samling 
2022 får besökare till Wanås Konst se mer av två mycket uppskattade konstnärer. Sedan 2010 lyser de röda lekfulla bollarna upp träden i skulpturparken i Anne Thulins konstverk Double Dribble. Nu visas även hennes verk från 1994, Ultra Marin, en monokrom blå målning på en av byggnadernas fasader, som både samsas med och kontrasterar mot omgivningen. Yoko Onos Wish Trees for Wanås – en instruktion, 14 äppelträd och årligen över 10 000 önskningar från besökarna som skördas – blev en central del av samlingen i samband med hennes utställning 2011. I år visas även hennes andra verk som tillhör skulpturparken, Skyladder. Utöver det gör Ono också ett särskilt tillägg kopplat till det pågående kriget i Ukraina. Textverket Imagine Peace, Föreställ dig fred är utställt i anläggningen som en fortsättning på hennes livslånga uppmärksammande av vikten att förespråka fred. Utställningsperiod: maj – juni, 2022

Wanås Konst Live Art
I juni och juli uppträder Joanna Kotze i en föreställning
 som blir en del av hennes research inför att hon återkommer 2023 som gästcurator dans. Joanna Kotze har en lång och uppmärksammade danskarriär men är också aktuell med Long distance dialogues. Gästcuratorn är utsedd av Wanås Konsts samarbetspartner Rachel Tess och hennes residensverksamhet MARC och fortsätter den aktiva satsning på live art i programmet som började 2014. Mer information kommer under våren. Datum: 18, 25 juni samt 2 juli 2022.

Om konstnärerna 
Peter Linde Busk (f. 1973, Köpenhamn) är utbildad på Slade School of Fine art, London; Hunter College of Art, New York; Royal Art Academy, London och därefter Kunstakademie Dusseldorf. Efter att ha haft sin bas i Berlin flyttade han sin ateljé till Danmark 2018. Där tilldelades han The New Carlsberg Art Award 2020. Under 2020 hade han ett konstnärsresidens i Pietrasanta i Italien. I Sverige har han tidigare ställt ut på Borås konstmuseum 2017.

Numen/For Use är en gruppering av industridesigner som började arbeta i Kroatien på 1990-talet. Idag har bas i Wien och Zagreb och består av Sven Jonke, Christoph Katzler och Nikola Radeljkovic. Under millennieskiftet började medlemmarna arbeta med teater och koreografi i experimentella verk och så småningom började de ställa ut intrikata installationer av rep och tejp som besökare kan ta del av fysiskt, gå in i och klättra på. Andra projekt i konstsammanhang omfattar bland många Palais de Tokyo (2014) och arkitekturbiennalen i Venedig samma år. I Sverige visades en installtation på Färgfabriken, Stocholm, 2012 och  2013 och gjorde de ett projekt för Open Art Örebro. numen.eu @numenforuse

Joanna Kotze är född i Sydafrika och baserad i Brooklyn, NY, där hon varit del av dansscenen sedan 1998. Just nu arbetar hon med ett nytt verk ‘lectric Eye som har premiär i februari och en kortfilm med titeln Nothing’s changed except for everything. Hennes koreografi har presenterats på bland andra Bates Dance Festival, Stonington Opera House, New York Live Arts, The Wexner Center, Baryshnikov Arts Center, Bard College, Jacob’s Pillow Inside/Out, Dance New Amsterdam, och Movement Research på the Judson Church. joannakotze.com @jrkotze

………………………………………………………..
För mer information om utställningarna vänligen kontakta: Sofia Bertilsson, presskontakt utställningar, tel. 0733 86 68 20 eller sofia@wanaskonst.se
Pressrum: https://press.wanaskonst.se Presskit uppdateras efterhand som nya bilder av installatinerna tas fram

Wanås Konst – Stiftelsen Wanås Utställningar/The Wanås Art Foundation 
Wanås, SE-289 90 Knislinge
 http://www.wanaskonst.se/sv-se/
Pressrum:  https://press.wanaskonst.se (här finns bilder för nedladdning)

Besök Wanås 
Wanås Konst Skulpturpark med samlingen öppen året runt dagligen kl. 10 – 17.
Wanås Konst, Shop & Deli, Café öppettider 2022: 
5 mar – 1 maj, lör–sön 10 – 16*
7 maj – 2 okt, dagligen 10 – 17**
6 okt – 6 nov, tors–sön 11 – 16***
*Påsklovsöppet 11 – 18 apr, dagl 10 – 16
*Midsommarafton 24 jun, stängt
*** Höstlov även 31 okt–2 nov
Wanås Konst Café – fika, smörgås och soppa under konsthallens öppettider. www.wanaskonst.se

Wanås Restaurant Hotel – har öppet för hotellgäster, konferenser och bokade middagsgäster se www.wanasrh.se


Om Wanås Konst

Wanås Konst – Center för Konst och Lärande, producerar och förmedlar konst som utmanar och förändrar synen på samhället, utomhus i landskapet runt Wanås i Skåne. Förutom den permanenta samlingen, visas omfattande tillfälliga utställningar utom- och inomhus, med tillhörande program med visningar, konstnärssamtal och workshops för en bred publik. Wanås Konst producerar platsspecifik internationell samtidskonst och lärande med nyskapande och tillgänglighet för alla som ledord. I skulpturparken och den permanenta samlingen finns ett 70-tal platsspecifika verk i landskapet som skapats särskilt för Wanås Konst av konstnärer såsom Igshaan Adams, Nathalie Djurberg & Hans Berg, William Forsythe, Ann Hamilton, Jenny Holzer, Yoko Ono, och Ann-Sofi Sidén mfl. Sedan 1987 har över 300 konstnärer medverkat i utställningar. Skulpturparken omfattar 40 hektar och utforskas till fots. Wanås Konst drivs av den fristående ideella Stiftelsen Wanås Utställningar skapad 1994. Marika Wachtmeister grundade verksamheten 1987 och ledde den till 2010. Sedan 2011 leds verksamheten av chefsduon Elisabeth Millqvist och Mattias Givell. Verksamheten finansieras genom stöd av Östra Göinge kommun, Region Skåne, statligt stöd egenintäkter samt privata fonder och sponsring. Wanås Konst är medlem av European Land + Art Network (ELAN). Wanås är en plats i världen där konst, natur och historia möts. På Wanås verkar Wanås Konst, Wanås Restaurant Hotel och Wanås Gods AB och det finns även ett medeltida slott. Wanås ligger i Östra Göinge kommun i nordöstra Skåne 1,5 h från Malmö/Köpenhamn. För mer info vänligen se www.wanas.se