2022-08-29 07:20Pressmeddelande

Pressinbjudan: Christer Strömholm och samtida foto möts i skulpturparken

Aziz Hazara, Eyes in the Sky, Single channel video 
4 minutes 17 seconds, 2020 Images courtesy Aziz Hazara and Experimenter. Aziz Hazara, Eyes in the Sky, Single channel video 4 minutes 17 seconds, 2020 Images courtesy Aziz Hazara and Experimenter.

Välkomna till pressvisning av höstens utställning Var egentligen börjar någonting? torsdag 8 september. Start med lätt presslunch kl. 12.00 i caféet följt av rundvandring. Se program nedan. Medverkar gör utställningens curator Mattias Givell samt ett urval av deltagande konstnärer.  Vänligen anmäl närvaro till pressansvarig Sofia Bertilsson, sofia@wanaskonst.se eller tel. 0733 86 68 20 senast tisdag 6 september kl 13.00.

Utställningen utgår från fotografen Christer Strömholms konstnärskap som speglas i samtida konstnärers arbeten. I Wanås bokskogspark möter Strömholms bildvärld fotografier, collage och filmer av Annika Elisabeth von Hausswolff, Aziz Hazara, Gosette Lubondo, Eric Magassa och Eiko Otake & William Johnston. Vernissage är den 10 september och utställningen pågår till 6 november 2022.

Eric Magassa, Dakar, 2016

Eric Magassa, Dakar, 2016

Program pressvisning 8 september

12.00 Curator Mattias GIvell hälsar välkomna, lätt lunch. Eric Magassa medverkar. Caféet i Entrélogen.
12.45 Rundvandring – Mattias Givell leder vandringen och Eric Magassa medverkar. Start med Eric Magassas verk ( nr 5 på kartan) och avslut i långlogen.
14.00 Avrundning. Obs! Gosette Lubondo ansluter under sen eftremiddag.
(Med reservation för ev. ändringar.)

Fotografi i dialog med samtiden och naturen

Wanås Konsts höstutställning 2022 utgår från en samling fotografiska bilder av den legendariske svenske konstnären Christer Strömholm (1918 – 2002) och skapar länkar till centrala samtida, globala konstnärskap med fotografiet som verktyg i berättandet – Annika Elisabeth von Hausswolff (Sverige), Aziz Hazara (Afganistan), Gosette Lubondo (Demokratiska Rep. Kongo), Eric Magassa (Sverige) och Eiko Otake (Japan) med William Johnston (USA). Det är första gången som fotografi står i fokus i skulpturparken. I Var egentligen börjar någonting? möter vi Strömholm och den fotografiska bilder på ett nytt sätt, i dialog med samtiden, och med bokskogsparken och Wanås Konsts historiska byggnader som fond. Curator för utställningen är verksamhetschef Mattias Givell som under 1980-talet arbetade med Strömholm. Utställningen samverkar med Landskrona fotofestival 2022.

 

Många brukar kameran, i någon form, för att berätta, många olika saker, på många olika sätt. Som en pensel. Penna eller koreografi.
(Mattias Givell, curator och verksamhetschef Wanås Konst.)

Nunnor står på en brygga vid en sjö. Fotografi av Christer Strömholm taget i Schweiz 1950

Christer Strömholm, Switzerland 1950

Strömholms bilder i utställningen är hämtade från olika serier ur hans produktion. Men i stället för de mest centrala bilderna – som de intima porträtten av de transsexuella runt Place Blanche eller barnen i Paris, Spanien och Japan – fokuserar utställningen i stället på bilder mellan de större mer kända serierna. Det handlar om det ständigt pågående arbetet och kampen att försöka förstå det som inte låter sig förstås, och om var egentligen någonting börjar. En annan sida av Strömholm, porträtt från Paris, visas i höst på Nationalmuseum i Stockholm.

“Utställningen är också ett försök att länka det samtida till det som var. Utställningen kopplar starka internationella konstnärskap ur olika generationer till Strömholms olika linjer. I fotografiska/grafiska collage leker barn under bombplan. En kropp rör sig koreografiskt i de arkitektoniska nukleära resterna i Fukushima. Vi möter snapshots av övergivna, glömda ting och rester av marginalens aktiviteter i det som framstår som Västafrika, men som visar sig också vara Detroit eller Alingsås. I en serie iscensatta fotografier från ett utrangerat tågset reser verkliga individer från ett nu, tillsammans med imaginära från ett då. En film visar unga pojkar som trotsar den våldsamma vinden på klippor ovanför Kabul, och larmar om stadens fasor.”  (Ur utställningstext av Mattias Givell, WK22.)

Annika Elisabeth von Hausswolff, RÖD.HIERARKI.SPEGLAD, 2015

Annika Elisabeth von Hausswolff, RÖD.HIERARKI.SPEGLAD, 2015

Utställning: Var egentligen börjar någonting?
Medverkande: Annika Elisabeth von Hausswolff (Sverige), Aziz Hazara (Afganistan), Gosette Lubondo (Demokratiska Rep. Kongo), Eric Magassa (Sverige) och Eiko Otake (Jap) med William Johnston (USA) samt Christer Strömholm (Sverige)
Utställningsperiod: 10 september - 6 november, 2022. Vernissage: lördag 10 september.
Curator: Mattias Givell
Utställningen görs i samverkan med Bildverksamheten Strömholm

Gosette Lubondo Imaginary Trip #10, 2016

Gosette Lubondo Imaginary Trip #10, 2016

Deltagande konstnäre

Christer Strömholm (1918-2002) utbildade sig till konstnär och kom via grafiken in på fotografi i slutet av 1940-talet. I utställningen sätts hans verk in i en kontext med samtida konstnärer;nutid kopplas till dåtid och skapar dialog om om återkommande ämnen inom Strömholms verk. Han reste internationellt och hans bilder fångade händelser och platser, intima såväl som politiska och är resultatet av relationer han byggt upp. Det finns en ständig närvaro av övergripande teman som liv, sorg och död i hans bilder samtidigt som han också ägnar sig åt former, fläckar, konkaviteter, ibland de det absurda, och de rymmer ofta uttryck för ömhet och sårbarhet. Strömholms verk ingår i samlingarna på bl.a. Moderna Museet, Stockholm, och Museum of Modern Art, New York. Mer info: https://stromholm.com

Annika Elisabeth von Hausswolff (f. 1967, baserad i Göteborg) är känd för noggrant arrangerade fotografier baserade på teman som maktstrukturer, rumslighet, psykoanalys, ibland enbart med spår av mänsklig aktivitet. Hon arbetar även med installation och skulptur. På senare tid har hon utgått från bilder från nyhetsarkiv och auktioner som hon sedan bearbetar. Urvalet i utställningen fokuserar på en serie bilder av arkivfotografier på lekplatser och barn, med titeln Auktoritär arkitektur. Hon har haft separatutställningar på bl.a. ARoS Kunstmuseum (2013), La Conservera Murcia (2010) och Magasin III (2008). 2021 visades Alternativ sekretess, en omfattande utställning på Moderna Museet Stockholm som gick vidare till Moderna Museet Malmö och där är aktuell t.o.m. den 11 september 2022. Mer infohttps://www.andrehn-schiptjenko.com/artists/35-annika-elisabeth-von-hausswolff/

Aziz Hazara (f. 1992, baserad i Kabul och Berlin) arbetar med fotografi, video, ljud, text och multimediainstallationer. Utställningens verk Eyes in the Sky och Rehearsal är filmade i Afghanistan där Aziz Hazara är född och uppvuxen. Han ser dem som en diptyk och ställer frågan: vad innebär det att leka krig när du är uppvuxen med och omgiven av krig? I Eyes in the Sky växlar han mellan överblick och att låta betraktaren komma nära barnen som använder krigets lämningar som hinderbana. Videon är tagen 2020 och barnen tillhör ytterligare en generation som drabbas av krigets våld och förödelse i Afghanistan. Barn och lek är också i fokus i videon Rehearsal från samma år. Den yngre pojken hanterar ett fantasivapen, han härmar ljud och rörelser och siktar mot en okänd måltavla. Hazara har medverkat i flera internationella utställningar, däribland Busanbiennalen (2020) och Sydneybiennalen (2020). 2021 tilldelades han Future Generation Art Prize av Pinchuck-stiftelsen i Ukraina. 2019 tog han emot ett Mentorship Grant av Han Nefkens Foundation och gjorde 2020 en utställning på Tapies Foundation, Barcelona, i samarbete med samma stiftelse. Mer info https://www.e-flux.com/announcements/343616/aziz-hazarathe-restless-echo-of-tomorrow/ 
https://www.hnfoundation.com/aziz-hazara

Gosette Lubondo (f. 1993, baserad i Kinshasa) återskapar platser och agerar både bakom och framför kameran. I serien Imaginary Trips, som påbörjades 2016, blandas minne och arkitektur. Hon lägger lager av bilder på varandra, så att verkliga och fiktiva karaktärer blandas och skapar känslan av en sammanblandning av dåtid och nutid. Serien i utställningen är tagen i en uttjänt tågvagn, som en resa med en början men utan slut mot en okänd destinationen. Lubondo har bl.a. medverkat i Lubumbashibiennalen (2017, 2019) och Addis Photo Fest (2018). 2020 visades ett urval ur serien Imaginary Trips som även ingår i deras samling på musée du quai Branly - Jacques Chirac, Paris, samma år var hon även en av mottagarna av Cap Prize. Och 2021 tilldelades hon Maison Ruinart Prize. Mer info https://galerie-angalia.com/en/dr-congo-visual-artists/gosette-lubondo/

Eric Magassa (f. 1972, baserad i Göteborg) arbetar med måleri, collage, performativ fotografi, skulptur och textil. Flera av verken är baserade på hans egna rötter i Sverige, Frankrike och Senegal, och utforskar hur västafrikansk konst har kopierats och utnyttjats i konstnärliga och kommersiella syften. Genom att arbeta med masker, mönster och montage iscensätter Magassa en serie förskjutningar mellan det synliga och osynliga, och mellan olika identiteter och betydelser. Hans verk tillkommer under en lång process, där flera arbeten pågår parallellt i olika tekniker och där innehåll migrerar. I utställningen visar Magassa verk ur The Lost Series, gatubilder tagna under flera år. Hans konst har bl.a. visats på Bohusläns museum (2022), GIBCA (2019) och Moderna Museet (2018). Mer info http://www.magassa.com

Eiko Otake (f. 1952, baserad i New York) är en rörelsebaserad, tvärvetenskaplig konstnär. Otakes videoverk, installationer och performanceverk har visats över hela världen, och hon har gjort långvariga performativa installationer på Whitney Museum och Walker Art Center, bl.a. Sedan 2014 har hon arbetat med A Body in Places på ett 70-tal platser. I utställningen visas fotografier från A Body in Fukushima, dit hon rest sex gånger hittills, första gången ensam och sedan med William Johnston som dokumenterat hennes kropp i det surrealistiska, postnukleära landskapet på platser med förhöjd radioaktivitet. Mer info https://www.eikootake.org/a-body-in-fukushima-film 

William Johnston har i decennier fotograferat med storformatskamera och är professor i japansk historia och folkhälsa vid Wesleyan University, Connecticut. Sedan 2014 har han samarbetat med Eiko Otake och dokumenterat hennes performativa verk i laddade miljöer. Mer info https://johnstonphotography.photoshelter.com/index

Eiko Otake A Body in Fukushima, Trip 4 June 25 2017. Hisanohama Fishing-Harbor. No. 575. Photo by William Johnston

Eiko Otake A Body in Fukushima, Trip 4 June 25 2017. Hisanohama Fishing-Harbor. No. 575. Photo by William Johnston

………………………………………………………..

Konstprojekt på Wanås Konst 2022 – t o m 4 september
Peter Linde Busk (f. 1973, Köpenhamn) är utbildad på Slade School of Fine art, London; Hunter College of Art, New York; Royal Art Academy, London och därefter Kunstakademie Dusseldorf. Efter att ha haft sin bas i Berlin flyttade han sin ateljé till Danmark 2018. Där tilldelades han The New Carlsberg Art Award 2020. Under 2020 hade han ett konstnärsresidens i Pietrasanta i Italien. I Sverige har han tidigare ställt ut på Borås konstmuseum 2017. Utställningsperiod: 7 maj – 4 september 2022. (Linde Busks utomhusverk visas även under höstsäsongen 2022.)

Numen/For Use är en gruppering av industridesigner som började arbeta i Kroatien på 1990-talet. Idag har bas i Wien och Zagreb och består av Sven Jonke, Christoph Katzler och Nikola Radeljkovic. Under millennieskiftet började medlemmarna arbeta med teater och koreografi i experimentella verk och så småningom började de ställa ut intrikata installationer av rep och tejp som besökare kan ta del av fysiskt, gå in i och klättra på. Andra projekt i konstsammanhang omfattar bland många Palais de Tokyo (2014) och arkitekturbiennalen i Venedig samma år. I Sverige visades en installation på Färgfabriken, Stockholm, 2012 och 2013 och gjorde de ett projekt för Open Art Örebro. Utställningsperiod: 7 maj – 4 september 2022. numen.eu@numenforuse

………………………………………………………..

Alltid på Wanås Konst:
Skulpturparken med samlingen utomhus är öppen dagligen kl. 10 – 17.
………………………………………………………..
För mer information om utställningarna vänligen kontakta: Sofia Bertilsson, presskontakt utställningar, tel. 0733 86 68 20 eller sofia@wanaskonst.se
Pressrum: https://press.wanaskonst.se Presskit uppdateras efterhand som nya bilder av installationerna tas fram.

Wanås Konst – Stiftelsen Wanås Utställningar/The Wanås Art Foundation 
Wanås, SE-289 90 Knislinge
http://www.wanaskonst.se/sv-se/
Pressrum:  https://press.wanaskonst.se (här finns bilder för nedladdning)

Besök Wanås 
Wanås Konst Skulpturpark med samlingen öppen året runt dagligen kl. 10 – 17.
Wanås Konst, Shop & Deli, Café öppettider 2022: 
7 maj – 2 okt, dagligen 10 – 17**
6 okt – 6 nov, tors–sön 11 – 16***
*** Höstlov även 31 okt–2 nov

Wanås Konst Café – fika, smörgås och soppa under konsthallens öppettider. www.wanaskonst.se

Wanås Restaurant Hotel – har öppet för hotellgäster, konferenser och bokade middagsgäster se www.wanasrh.se

………………………………………………………..


Om Wanås Konst

Wanås Konst – Center för Konst och Lärande, Wanås Konst – Center för Konst och Lärande, producerar platsspecifik internationell samtidskonst utomhus i landskapet runt Wanås i Skåne. Förutom den permanenta samlingen, visas omfattande tillfälliga utställningar utom- och inomhus, med tillhörande program med visningar, konstnärssamtal och workshops för en bred publik. I skulpturparken och den permanenta samlingen finns ett 70-tal platsspecifika verk i landskapet som skapats särskilt för Wanås Konst av konstnärer såsom Igshaan dams, Nathalie Djurberg & Hans Berg, William Forsythe, Ann Hamilton, Jenny Holzer, Yoko Ono, och Ann-Sofi Sidén mfl. Sedan 1987 har över 300 konstnärer medverkat i utställningar. Skulpturparken omfattar 40 hektar och utforskas till fots. Ett besök där aktuella projekt och den permanenta samlingen i skulpturparken ingår, tar 2,5 tim till 4 tim. Wanås är en plats i världen där konst, natur och historia möts. På Wanås verkar Wanås Konst, Wanås Restaurant Hotel och Wanås Gods AB och det finns även ett medeltida slott. Wanås ligger i Östra Göinge kommun i nordöstra Skåne 1,5 tim från Malmö/Köpenhamn. För mer info vänligen se www.wanas.se Wanås Konst drivs av den fristående ideella Stiftelsen Wanås Utställningar skapad 1994. Marika Wachtmeister grundade verksamheten 1987 och ledde den till 2010. 2011 tog chefsduon Elisabeth Millqvist och Mattias Givell över ledarskapet. I september 2022 blir Milena Høgsberg ny verksamhetschef och konstnärlig ledare. Verksamheten finansieras genom statligt, regionalt (Region Skåne) och kommunalt stöd, egenintäkter samt privata fonder och sponsring. Wanås Konst är medlem av European Land + Art Network (ELAN).

Kontaktpersoner

Sofia Bertilsson
Pressansvarig konst, kultur & internationell media
Sofia Bertilsson